1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (mygrocery.gr) (το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») καθώς και η πώληση αγαθών από την εταιρεία με την επωνυμία “AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C.”, με αρ. ΓΕΜΗ 141221691000, έδρα Τζώρτζ 14, Τ.Κ 10677, ΑΦΜ 800797229 («η Εταιρεία») μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (Όροι και Προϋποθέσεις). Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας είναι το info@mygrocery.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας το +30.210 3822055. 

1.1. Η παρουσίαση προς πώληση των αγαθών (Ελλάδα και Κύπρος) στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα συνιστά πρόσκληση της Εταιρείας προς τους καταναλωτές για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ της Εταιρείας και του καταναλωτή και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των αγαθών που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. 

1.2. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων αγορών. Ο καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.


Ταυτότητα επιχείρησης

Επωνυμία: AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C.

ΑΦΜ: 800797229

ΔΟΥ: Α' Αθηνών

Έδρα: Τζώρτζ 14, Τ.Κ 10677, Αθήνα

Αριθμός ΓΕΜΗ: 141221691000


2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

2.1. Ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει αγορές από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ως επισκέπτης (Αγορά ως Επισκέπτης) χωρίς να είναι απαραίτητο να εγγραφεί ως χρήστης.

2.2. Εφόσον ο καταναλωτής το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης (Εγγεγραμμένος Χρήστης) επιλέγοντας το εικονίδιο Λογαριασμός και συμπληρώνοντας το email του στο πεδίο ΕΓΓΡΑΦΗ. Κατόπιν αυτού, για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης θα χρειαστεί να συμπληρώσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα (ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) με τα αληθή, ακριβή και πλήρη στοιχεία που του ζητούνται εκεί (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο). Ο χρήστης θα πρέπει ακόμη να ορίσει έναν κωδικό πρόσβασης για την είσοδο του στο προφίλ χρήστη και να επιλέξει αν επιθυμεί να λαμβάνει NEWSLETTER.

Οι πληροφορίες αυτές (ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ) παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, δείτε λεπτομέρειες στην παράγραφο 12. 

2.3. Με την είσοδο του στο Προφίλ, ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ιδεί και να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία, να προβεί σε ρυθμίσεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, να επεξεργαστεί τις διευθύνσεις αποστολής και χρέωσης που έχει καταχωρήσει. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει διατηρεί αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Επίσης, στο Προφίλ Χρήστη θα εμφανίζεται ιστορικό παραγγελιών με παλιότερες αγορές που ενδεχομένως έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, κουπόνια έκπτωσης που ενδεχομένως να έχει καθώς και ρυθμίσεις που αφορούν στην ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των cookies.

2.4. Η Εταιρεία θα μπορεί να αποστέλλει διαφημιστικά emails, προωθητικές ενέργειες κτλ στους Εγγεγραμμένους Χρήστες στη διεύθυνση email που είναι καταχωρημένη στο Προφίλ Χρήστη, εφόσον ο χρήστης δηλώσει ότι επιθυμεί να λαμβάνει διαφημιστικά μηνύματα, προωθητικές ενέργειες κτλ. επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο NEWSLETTER, με την απαραίτητη επιβεβαίωση του  χρήστη ότι  έχει πρόσβαση στη δηλούμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης, σε κάθε διαφημιστικό email που μπορεί να του αποστείλει η Εταιρεία θα μπορεί να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει διαφημιστικά emails, προωθητικές ενέργειες κτλ. Επίσης η εταιρεία θα μπορεί να αποστέλλει  στον πελάτη ηλεκτρονικά υπενθυμίσεις που αφορούν σε προϊόντα που έχει ξεχάσει στο καλάθι του από παλαιότερες επισκέψεις, εφόσον ο ίδιος έχει δώσει την συγκατάθεση του.

2.5. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του Προφίλ που έχει δημιουργήσει, αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@mygrocery.gr με το αίτημα διαγραφής των τηρουμένων στοιχείων του. 

3. ΓΛΩΣΣΑ

Οι γλώσσες που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τη σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι η Ελληνική.

4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4.1. Ο διαδικτυακός τόπος mygrocery.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες του καταναλωτή, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους μέσω του Internet. Το πιστοποιητικό SSL έχει αγοραστεί από την MICROSOFT και είναι βασισμένο στο πρωτόκολλο GoDaddy μέσα από την πλατφόρμα του Microsoft Azzure. Το πρωτόκολλο SSL είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά τη μεταφορά. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε το παρακάτω link: https://www.godaddy.com/agreements/privacy.aspx.

4.2. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "ePOS Paycenter" της Τράπεζας Eurobank που χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

5.1. Πριν από την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας και την κατάρτιση σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας κατά τα στάδια που περιγράφονται στην παράγραφο 6, ο καταναλωτής, με τη συμπλήρωση του σχετικού τετραγωνιδίου ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των ακόλουθων πληροφοριών τις οποίες κατανοεί και αποδέχεται πλήρως:

i) των κύριων χαρακτηριστικών των αγαθών που επιθυμεί να παραγγείλει,

ii) της επωνυμίας της Εταιρείας, της διεύθυνσης της έδρας της, των στοιχείων επικοινωνίας με την Εταιρεία καθώς και των λοιπών στοιχείων της Εταιρείας, όπως δηλώνονται στην παράγραφο 1.1.,  

iii) της συνολικής τιμής των αγαθών που επιθυμεί ο καταναλωτής να παραγγείλει. Η τιμή αυτή συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. Δεν συμπεριλαμβάνει τα έξοδα αποστολής-παράδοσης, τα οποία υπολογίζονται κατά το στάδιο της ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (δείτε παράγραφο 8.3), όπου τυγχάνει εφαρμογής,

iv) του τρόπου πληρωμών, όπως αναλύεται στην παράγραφο 7, και του χρόνου παράδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 8,      

v) της δυνατότητας επικοινωνίας με την Εταιρεία στα στοιχεία της παραγράφου 1.1.

vi) του δικαιώματος υπαναχώρησης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 11 (προϋποθέσεις, σχετικές προθεσμίες, διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος, υποχρεώσεις της Εταιρείας και του καταναλωτή κτλ). Στην περίπτωση υπαναχώρησης κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11, ο καταναλωτής δε θα επιβαρυνθεί με μεταφορικά έξοδα για την επιστροφή των αγαθών μόνο στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης χρησιμοποιήσει την εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. για αποστολή αντικειμένων στο εσωτερικό με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ (και την οικονομικότερη τυποποιημένη υπηρεσία παράδοσης) για την πραγματοποίηση της επιστροφής (δείτε παραγράφους 11.5-11.6),

vii) της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ., του Αστικού Κώδικα (δείτε παράγραφο 9),

viii) της δυνατότητας υποστήριξής-εξυπηρέτησης μετά την πώληση είτε μέσω email στο info@mygrocery.gr, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό +30.210 3822055,

ix) της δυνατότητας λειτουργίας ψηφιακού περιεχομένου το οποίο είτε θα παράγεται από την Εταιρεία ή άλλο νόμιμο δικαιούχο του ψηφιακού περιεχομένου,

x) της δυνατότητας διόρθωσης ενδεχόμενων σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού πριν την υποβολή της παραγγελίας (δείτε παράγραφο 6.5),

xi) Στην περίπτωση που καταναλωτής πραγματοποιήσει Αγορά ως Επισκέπτης, μετά την Ολοκλήρωση Παραγγελίας δε θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα στοιχεία που καταχωρεί στη φόρμα ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (δείτε παράγραφο 6.3 σχετικά). Στην περίπτωση Εγγεγραμμένου Χρήστη παρακαλώ δείτε την παράγραφο 2.3 σχετικά με την πρόσβαση του χρήστη στα στοιχεία που ανακοινώνει στην Εταιρεία και το ιστορικό παραγγελιών του,

xii) των διατάξεων της παραγράφου 12 για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην οποία και συναινεί, 

xiii) της δυνατότητας προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης καθώς και του τρόπου πρόσβασης σε αυτόν, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 14.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

6.1. Ο καταναλωτής, υποβάλλοντας την παραγγελία του αναγνωρίζει ρητώς ότι η παραγγελία αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.

6.2. Τα στάδια για την υποβολή παραγγελίας: Το πρώτο βήμα στη διαδικασία υποβολής παραγγελίας είναι ο καταναλωτής να επιλέξει τα αγαθά τα οποία επιθυμεί να παραγγείλει (καθώς και το χρώμα, το μέγεθος κτλ., όπου τυγχάνει εφαρμογής) και να τα συγκεντρώσει στο ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ ενεργοποιώντας το εικονίδιο ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ. Αν τα αγαθά που έχει επιλέξει ο καταναλωτής δεν είναι διαθέσιμα εμφανίζεται η ένδειξη ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ. Εφόσον επιθυμεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας, ο καταναλωτής ενεργοποιεί το εικονίδιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

6.3. Ο καταναλωτής μπορεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του είτε ως επισκέπτης, επιλέγοντας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ, είτε ως Εγγεγραμμένος Χρήστης, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του email του και τον κωδικό πρόσβασης ή πραγματοποιώντας Εγγραφή. Κατόπιν αυτού θα πρέπει να αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και τις Προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος και να συμπληρώσει το email του. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να επιλέξει αν επιθυμεί να λαμβάνει NEWSLETTER. Έπειτα, ο καταναλωτής χρειάζεται να συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ που θα εμφανιστεί (ονοματεπώνυμο, email, χώρα, περφέρεια / περιοχή, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο)Για τους Εγγεγραμμένους Χρήστες δείτε σχετικά την παράγραφο 2.2. 

 6.4. Στους ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ο καταναλωτής καλείται να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του (δείτε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής στην παράγραφο 7) 

6.5. Ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διορθώσει ενδεχόμενα σφάλματα ηλεκτρονικού χειρισμού στα διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής της παραγγελίας και πριν την Ολοκλήρωση της Παραγγελίας επιλέγοντας την ένδειξη ΠΙΣΩ.

 6.6. Εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί να ολοκληρώσει την παραγγελία του, ενεργοποιεί το εικονίδιο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ αναγνωρίζοντας την υποχρέωση του να καταβάλει το συνολικό χρηματικό ποσό που ευκρινώς αναγράφεται στην παραγγελία του αυτή, συμπεριλαμβανομένων εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής (για τα έξοδα αποστολής δείτε παράγραφο 8.3). Ο καταναλωτής επιλέγοντας το σχετικό πεδίο Όροι χρήσης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

6.7. Η υποβολή παραγγελίας αποτελεί πρόταση του καταναλωτή προς την Εταιρεία για την αγορά του αγαθού ή των αγαθών που έχει επιλέξει ο καταναλωτής και δε σημαίνει ότι έχει καταρτιστεί έγκυρη σύμβαση πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας. Κατά το στάδιο αυτό δεν υπάρχει κατάρτιση σύμβασης πώλησης. 

6.8. Κατάρτιση Σύμβασης: Η σύμβαση συντελείται μόλις ο καταναλωτής λάβει στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο email από την Εταιρεία το οποίο συμπεριλαμβάνει το σχετικό ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ και αποτελεί αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του καταναλωτή. Σημειώνεται ότι η σύμβαση θα συντελείται μόνο για τα αγαθά (ή το αγαθό) για τα οποία η Εταιρεία δηλώνει την αποδοχή της πρότασης του καταναλωτή με το ανωτέρω email. 

6.9. Στην περίπτωση όπου η Εταιρεία χρειαστεί να επικοινωνήσει με καταναλωτή που έχει προβεί σε Ολοκλήρωση Παραγγελίας (λ.χ. εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν, είτε σε σχέση με την πληρωμή) και αυτό δεν καταστεί εφικτό εντός 24 ωρών από την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως και ο καταναλωτής λαμβάνει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τίτλο ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

6.10. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ακυρώνουν την παραγγελία τους χωρίς καμία επιβάρυνση  εντός 24 ωρών από την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1. Όλες οι τιμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον κατά νόμο Φ.Π.Α.

7.2. Η πληρωμή του τιμήματος πώλησης καθώς και κάθε άλλη συμφωνημένη χρέωση μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

i) Με χρέωση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, υπό την προϋπόθεση της νόμιμης χρήσης αυτών. Γίνονται δεκτές οι πιστωτικές κάρτες κάθε τύπου, πλην των καρτών AMEX (American Express) και DINERS.

ii) Με καταβολή μετρητών (αντικαταβολή) στον εξουσιοδοτημένο προς είσπραξη ταχυμεταφορέα (courier) τη στιγμή παράδοσης των αγαθών. Η καταβολή του τιμήματος με αντικαταβολή είναι δεκτή για ποσά έως 500€ ή στο μέτρο που αυτό εκάστοτε επιτρέπεται από το νόμο. Η χρέωση είναι 1,50€.

iii) Με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό [ο εντολέας θα βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων ή λοιπές προμήθειες]:

ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN
Eurobank
GR3002600120000300201039142

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : A. P. GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C.

Στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής επιλέγει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση στον ανώτερο τραπεζικό λογαριασμό, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την παραγγελία εφόσον η πληρωμή του σχετικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής όπου τυγχάνει εφαρμογής) δεν πραγματοποιηθεί εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την Ολοκλήρωση Παραγγελίας. Ο καταναλωτής θα πρέπει να συμπεριλάβει στην αιτιολογία κατάθεσης τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ καθώς και το ονοματεπώνυμο του.

iv) Με το σύστημα πληρωμών PAYPAL.

v) Με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το κατάστημα.

7.3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δε θα εκτελεί την παραγγελία έως ότου ο εκδότης της κάρτας ή το σύστημα πληρωμών PayPal εγκρίνει την πληρωμή του τιμήματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής) ή η Εταιρεία επιβεβαιώσει την κατάθεση του αντίστοιχου τιμήματος σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της παραγράφου 7.2 iii). Για την επίσπευση της διαδικασίας αυτής ο καταναλωτής μπορεί να αποστείλει το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mygrocery.gr μαζί με το ονοματεπώνυμο του και τον ΚΩΔΙΚΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. 

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

8.1. Οι αποστολές των αγαθών γίνονται μέσω του εκάστοτε συνεργαζόμενου ταχυδιανομέα (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ) για Ελλάδα και Εξωτερικό. 

8.2. Ο καταναλωτής θα λαμβάνει σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρίσει στη ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ  όταν θα αποστέλλεται η παραγγελία από την Εταιρεία.

8.3. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ως εξής: ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες από 100€ και πάνω (Ελλάδα και Κύπρο). Από 100€ και κάτω θα υπάρχει χρέωση μεταφορικών που αναλύεται ως εξής:

1Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ

Για τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ εντός Πόλης με παράδοση την επόμενη εργάσιμη, η προσφερόμενη τιμή είναι 2,50€ και 0,60€ για κάθε επιπλέον κιλό.

1Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΗ - ΠΟΛΗ

Για τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ από ΠΟΛΗ σε ΠΟΛΗ, η προσφερόμενη τιμή είναι 3,00€ και 0,70€ για κάθε επιπλέον κιλό.

1Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

Για τα αντικείμενα βάρους μέχρι 2 κιλά που θα διακινηθούν με την υπηρεσία ΠΟΡΤΑ - ΠΟΡΤΑ εντός ΚΡΗΤΗΣ, η προσφερόμενη τιμή είναι 3,00€ και 0,70€ για κάθε επιπλέον κιλό.(Ισχύει μόνο για αντικείμενα κατάθεσης – επίδοσης εντός Κρήτης).

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

8.4. Χρόνος και τρόπος παράδοσης: Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας, η τελευταία θα παραδίδει τα αγαθά το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός 4 εργάσιμων ημερών για αποστολές σε όλη την Ελλάδα και εντός 10 εργάσιμων ημερών για αποστολές στην Κύπρο από την ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ. Η παράδοση των αγαθών θα γίνεται με τη μεταβίβαση της φυσικής κατοχής ή ελέγχου των αγαθών στον καταναλωτή ή σε κάποιον τρίτο που υποδεικνύει ο καταναλωτής, πλην του μεταφορέα.

8.5. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο παράδοσης (κατ’ απόκλιση 2-3 εργάσιμες ημέρες επιπλέον για αποστολές στην Ελλάδα και 4-6 εργάσιμες ημέρες επιπλέον για αποστολές στην Κύπρο) σε δυσπρόσιτες περιοχές.

8.6. Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν παραδώσει τα αγαθά εντός του χρόνου που έχει συμφωνήσει με τον καταναλωτή ή εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 4 ή 10 εργάσιμων ημερών αντίστοιχα (ή του αντίστοιχου χρόνου παράδοσης της παραγράφου 8.5), ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εφόσον πρώτα τάξει στην Εταιρεία εύλογη προθεσμία για να του παραδώσει τα αγαθά και η Εταιρεία παραλείψει να παραδώσει τα αγαθά εντός του επιπλέον αυτού χρόνου. Η Εταιρεία απολογείται για τις σπάνιες περιπτώσεις που δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει μια παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας θα προσπαθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξυπηρετήσει τον καταναλωτή. Οι λόγοι μπορεί να είναι οι εξής:

Ανάμεσα στα εκατοντάδες προϊόντα που προβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα υπάρχει η σπάνια περίπτωση να έχει εξαντληθεί το προϊόν που επιθυμεί να παραγγείλει ο καταναλωτής και το ηλεκτρονικό σύστημα της Εταιρείας να μην έχει προλάβει να ενημερώσει για την διαθεσιμότητα του προϊόντος καθώς πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία συνδεδεμένη online με το δίκτυο καταστημάτων της Εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εκπρόσωπος της Εταιρείας θα επικοινωνήσει άμεσα με τον καταναλωτή για να του δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις ή ακόμα και να ακυρώσει την παραγγελία του χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Σε περίπτωση που προκύψουν ταυτόχρονες πωλήσεις στο συγκεκριμένο προϊόν και στο συγκεκριμένο χρώμα και μέγεθος σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρείας ή το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η υπάρχουσα διαθεσιμότητα δεν επαρκεί ώστε να εξυπηρετήσει τις ταυτόχρονες παραγγελίες.

8.7. Η παραγγελία ενδέχεται να καθυστερήσει σε περιόδους εκπτώσεων, ακραίων καιρικών συνθηκών ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας του καταναλωτή.

9. ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ

9.1. Η Εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει το αγαθό στον καταναλωτή με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ., του Αστικού Κώδικα.

9.2. Τα αγαθά που παρουσιάζονται προς πώληση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και πωλούνται μέσω αυτού δε συνοδεύονται από καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση εκτός από τις εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποκλειστούν εκ του νόμου. 

10. ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

10.1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή όταν αυτός ή τρίτος που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή (εκτός του μεταφορέα) έλαβε στη φυσική κατοχή του τα αγαθά.

11. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

11.1. Η υπαναχώρηση είναι το δικαίωμα σύμφωνα με το οποίο ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε, για οποιονδήποτε λόγο, ακόμα και αναίτια, και να ζητήσει αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Η προθεσμία αυτή ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως για το δικαίωμά του αυτό, τότε η προθεσμία αυτή επεκτείνεται στους 12 μήνες. Η προθεσμία Υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο καταναλωτής ή τρίτος για λογαριασμό του (εκτός του μεταφορέα) έλαβε στη φυσική κατοχή του:

i) τα αγαθά, ή 

ii) το τελευταίο αγαθό σε περίπτωση πολλών αγαθών που παρήγγειλλε ο καταναλωτής με μία παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, ή

iii) την τελευταία παρτίδα ή το τελευταίο τεμάχιο σε περίπτωση αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια, αναφορικά με τα οποία επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σχετική σύμβαση πώλησης αγαθών.

11.2. Σημειώνεται ότι, για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται στην παράγραφο 11.3 πριν λήξει η προθεσμία της παραγράφου 11.1. 

11.3. Άσκηση Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα Υπαναχώρησης, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία εγγράφως για την απόφαση του να υπαναχωρήσει με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα στείλει με ταχυδρομείο στην Εταιρεία, ή στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρείας, δείτε παράγραφο 1.1 για τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας). Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ που θα περιλαμβάνεται στο πακέτο της παραγγελίας.

11.4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας σε περίπτωση υπαναχώρησης: Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εμπρόθεσμα και με τον προβλεπόμενο στην παρούσα παράγραφο 11 τρόπο, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλο το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών που επιστρέφει, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων αποστολής, όπου τυγχάνει εφαρμογής.

11.5. Επιστροφή χρημάτων: Η Εταιρεία θα μεριμνά για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 11.4:

i) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για την απόφαση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης αγαθών. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του χρηματικού ποσού της παραγράφου 11.4 μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο καταναλωτής παράσχει επαρκείς αποδείξεις στην Εταιρεία ότι έχει αποστείλει πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο (δείτε παράγραφο 11.7),

ii) χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς διαφορετικά με την Εταιρεία, υπό τον όρο ότι δε θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων,

iii) Σε περίπτωση όπου ο καταναλωτής είχε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας (όπως προβλέπεται στην παράγραφο 7.2.iii) όπως και στην περίπτωση όπου η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή (συμφώνα με την παράγραφο 7.2.ii), η Εταιρεία θα καταθέτει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στην Κύπρο αντίστοιχα που θα της γνωστοποιήσει ο καταναλωτής με το Έντυπο Υπαναχώρησης.

Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των εντολών της Εταιρείας από την τράπεζα για την επιστροφή του ποσού της παραγράφου 11.4 στον καταναλωτή, όπως λόγου χάριν σε περιπτώσεις καθυστέρησης με ευθύνη της τράπεζας (απεργία, αργία κτλ).

Η Εταιρεία θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή των αγαθών λόγω υπαναχώρησης κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο 11 μόνο στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής που ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης χρησιμοποιήσει την Εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. (και την οικονομικότερη τυποποιημένη υπηρεσία παράδοσης) για την  πραγματοποίηση της επιστροφής. Ο καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ταχυδιανομέα της Εταιρείας (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.) για την επιστροφή των αγαθών. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυμεί να χρησιμοποιήσει άλλον  ταχυδιανομέα τα έξοδα επιστροφής των αγαθών επιβαρύνουν τον καταναλωτή (δείτε παράγραφο 11.7).

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης: Ο καταναλωτής υποχρεούται να επιστρέψει τα αγαθά στην Εταιρεία (δια αποστολής αυτών κατά τα επιμέρους οριζόμενα ανωτέρω) το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε στην Εταιρεία την πρόθεση του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 11 (η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών).

11.6. Τα αγαθά θα πρέπει να επιστραφούν στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε ο καταναλωτής (με την πλήρη αρχική τους συσκευασία, κουτί/νάιλον, δίχως σκισίματα, φθορές ή άλλες αλλοιώσεις) χωρίς να έχουν αφαιρεθεί τα ταμπελάκια τιμών, οι ετικέτες, τυχών αυτοκόλλητα ή άλλες σημάνσεις  κτλ, μαζί με όλα όσα περιέχονταν στη συσκευασία (συμπεριλαμβανομένης της απόδειξης, κάθε άλλου εγγράφου που συνόδευε τα αγαθά κτλ). O καταναλωτής μπορεί να διαχειρίζεται τα αγαθά κατά τον ίδιο τρόπο που θα τα διαχειρίζονταν εντός ενός φυσικού καταστήματος για να διαπιστώσει τη φύση και τα χαρακτηριστικά τους, δίχως να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά σε αυτά.

11.7. Η Εταιρεία δεν θα αποδέχεται την επιστροφή προϊόντων, και δεν θα επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των αγαθών αυτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11.6  και θα τα αποστέλλει πίσω στον καταναλωτή με δικά του έξοδα.

11.8. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης της παρούσας παραγράφου 11 αφορά τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις. Επιπλέον το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει όσον αφορά την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, συμπεριλαμβανομένων καλτσών.

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Με την παρούσα Πολιτική, η AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C. (εφεξής «Εταιρεία» ή «Εμείς»), υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας, ως μέρος της δέσμευσής της να είναι διαφανής, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, τα μέτρα που έχει λάβει για να τα διατηρεί ασφαλή, καθώς και τα δικαιώματά σας, σε συμμόρφωση πάντοτε με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση πού Ιδρύθηκε το 2017 και ασχολείται με το γενικό εμπόριο, τόσο στην λιανική όσο και στην χονδρική, προσφέροντας καταναλωτικά προϊόντα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης και καλλωπισμού.

Για τις παρακάτω αναφερθείσες δραστηριότητες επεξεργασίας, η AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C. είναι η Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Τα στοιχεία της Εταιρείας μας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται παρακάτω:


Επωνυμία
AP GREEK PRODUCTS SINGLE MEMBER P.C.
Έδρα
Τζώρτζ 14, 10677
Αριθμός ΓΕ.ΜΗ.
141221691000
ΑΦΜ
800797229

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

E-mail
info@mygrocery.gr
Τηλέφωνο
+30.210 3822055


Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή όταν αγοράζετε προϊόντα από Εμάς ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας ενδέχεται Εμείς να συλλέγουμε πληροφορίες που σας αφορούν. Σημειώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των παρακάτω σκοπών και υπό την προϋπόθεση ότι πάντα διαθέτουμε την απαιτούμενη γι’ αυτό νομική βάση. Ειδικότερα, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε, και διατηρούμε ενδέχεται να είναι, ανά περίπτωση, τα εξής:Συλλογή & Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


Τύπος δεδομένων
Σκοπός επεξεργασίας
Νομική βάση επεξεργασίας

Ονοματεπώνυμο, email, χώρα, περιοχή, πόλη, διεύθυνση, Τ.Κ., αριθμός τηλεφώνου

Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο, email

Ονοματεπώνυμο, email, διεύθυνση, περιοχή πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο

Ονοματεπώνυμο, email

Cookies

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για ολοκλήρωση αγοράς προϊόντος

 Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για εγγραφή χρήστη

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για λήψη και διαχείριση παραπόνων προϊόντος

Χρήση στοιχείων επικοινωνίας για προώθηση νέων προϊόντων

Συλλογή και χρήση στοιχείων επικοινωνίας για εξυπηρέτηση πελατών μέσω τηλεφώνου ή καταστήματος

Χρήση στοιχείων επικοινωνίας για προώθηση νέων προϊόντων

Ορθή λειτουργία και διαχείριση της ιστοσελίδας μας, διερεύνηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων (π.χ. bugs) και ασφάλεια ή διερεύνηση τυχόν απάτης ή άλλων παραβιάσεων των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας

Εκτέλεση   σύμβασης

Συγκατάθεση

Συγκατάθεση

Συγκατάθεση

Έννομο συμφέρον

Συγκατάθεση

Έννομο συμφέρον


Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για την επίτευξη των ανωτέρω εννόμων συμφερόντων της, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργασθεί τα δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις εποπτικές απαιτήσεις, καθώς και με τις αποφάσεις αρχών ή δικαστηρίων.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Η Εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτα μέρη/αποδέκτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), υπό τον όρο λήψης των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, καθώς και τήρησης του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως: Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. (εταιρεία courier), ΦΙΛΟΙ ΣΤΕΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ GALAXYNET CLUB ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ (εταιρεία διαχείρισης πλατφόρμας e-shop της Εταιρείας), Τράπεζα Eurobank(διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών).

 Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των δεδομένων σας σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση πέραν των όσων ρητώς γνωστοποιούνται με την παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν η νομοθεσία μας υποχρεώνει σχετικά ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από τις αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Περαιτέρω, η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»). Σε περίπτωση που στο μέλλον δημιουργηθεί σχετική ανάγκη δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε στην άμεση ενημέρωσή σας, καθώς και στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Η Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα σας και μετά την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών συλλογής και επεξεργασίας τους, για διάστημα έως και 10 ετών, μετά την τελευταία σας αγορά κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης, η Εταιρεία μας μεριμνά για την ασφαλή καταστροφή των δεδομένων σας από τα έγγραφα αρχεία και τα πληροφοριακά συστήματά μας.

Περιγραφή των Δικαιωμάτων σας

Δικαίωμα πληροφόρησης/ ενημέρωσης

Δικαιούστε και εμείς υποχρεούμαστε να σας παρέχουμε σαφείς, διαφανείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και αναφορικά με τα δικαιώματά σας.

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών, καθώς και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  που σας αφορούν.

Δικαίωμα διαγραφής

Σας δίνεται η δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, ή δεν  υπάρχει νόμιμος λόγος για εμάς ώστε να συνεχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι  απόλυτο δικαίωμα.  Ενδεχομένως να έχουμε το δικαίωμα ή την υποχρέωση να διατηρήσουμε τις πληροφορίες, σε περιπτώσεις που έχουμε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξουμε ή έχουμε άλλον έγκυρο νομικό λόγο να τις διατηρήσουμε.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών σας. Όταν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, μπορούμε ακόμα να αποθηκεύσουμε τις πληροφορίες σας, αλλά δεν επιτρέπεται να τις χρησιμοποιούμε περαιτέρω.

Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να αποκτήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα επαναχρησιμοποιήσετε, να τα διαβιβάσετε ή να τα μοιραστείτε για δικούς σας σκοπούς.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή,  χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεση.

Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σε αφορούν, όπως αυτοματοποιημένων ατομικών λήψεων αποφάσεων,  υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αποστέλλοντας e-mail στο info@mygrocery.gr.

Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων σας

Εφόσον επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο info@mygrocery.gr αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η Εταιρεία θα ανταποκριθεί στο σχετικό αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των υπό επεξεργασία αιτημάτων.

Η ανταπόκρισή μας στο ανωτέρω αίτημά σας παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που το αίτημά σας είναι εμφανώς αβάσιμο, υπερβολικό ή επαναλαμβανόμενο, μπορεί είτε να επιβάλουμε εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας.

Ασφάλεια και Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Παράπονα σε Εποπτική Αρχή

Έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται από την Εταιρεία μας σε οποιαδήποτε εποπτική αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εάν ανησυχείτε για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ή της εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους) για περισσότερες λεπτομέρειες στη διεύθυνση, ή επικοινωνήστε μαζί τους:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:contact@dpa.gr

Αλλαγές και Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων

Είναι πιθανόν να επανεξετάσουμε και να αναθεωρήσουμε την παρούσα πολιτική με σκοπό τη  συνεχή συμμόρφωσή μας με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και την υποστήριξη των δικαιωμάτων σου επί αυτών. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε αναθεώρηση δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπo μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε θέμα αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mygrocery.gr ή τηλεφωνείστε στο 210 3822055.

Γλωσσάρι όρων GDPR

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)? το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,

«κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα? όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για περισσότερα αναφορικά με τον νέο Κανονισμό μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ: https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en

Σε περίπτωση τυχόν απόκλισης μεταξύ οποιασδήποτε ανάρτησης ή συνδέσμου στον παρόντα ιστότοπό μας και της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις τις διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

13. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα που απορρέουν από ή/και σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών σημάτων, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή των νόμιμων δικαιούχων αυτών. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή/και εκμετάλλευση εμπορικά ή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του mygrocery.gr. 

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ- ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΕΠΙΛΥΣΗ

14.1 Οι Όροι και Προϋποθέσεις καθώς και η σύμβαση πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και σχετικά με την κατάρτιση, την ερμηνεία ή την εκτέλεση σύμβασης πώλησης αγαθών μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

14.2  Για την Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών (δείτε περαιτέρω τη διεύθυνση του ιστοτόπου του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την Εξωδικαστική - Εναλλακτική επίλυση διαφορών http://www.mindev.gov.gr/προστασία-του-καταναλωτη/εναλλακτικη-επιλυση-καταναλωτικων-δ/).

14.3 Για την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, o καταναλωτής που κατοικεί στην Ένωση μπορεί να απευθυνθεί σε φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) ο οποίος προτείνει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή για να διευκολυνθεί η εξεύρεση φιλικής λύσης. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης των σχετικών καταναλωτικών διαφορών (δείτε αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

14.4 Σημειώνεται ότι η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση καθώς και οι Όροι και Προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε καταναλωτές φυσικά πρόσωπα και αναφορικά με συναλλαγές τους με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

14.5 Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ του Ελληνικού κειμένου των Όρων και Προϋποθέσεων και της έκδοσης στα αγγλικά, υπερισχύει η Ελληνική έκδοση. 

15. ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω ακυρότητα ή έλλειψη εκτελεστότητας δε θα θίγει τις άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

16. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του καταναλωτή και της Εταιρείας για την πώληση αγαθών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

17. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς:

  1. τους Όρους και Προϋποθέσεις,
  2. το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο mygrocery.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού. 

18. COOKIES

18.1. Τι είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο mygrocery.gr: Cookies ονομάζονται κάποια πολύ μικρά αρχεία κειμένου πληροφορίας τα οποία χρησιμοποιούνται από τους browsers (Chrome, Mozilla Firefox κλπ) και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία ενός ιστοτόπου επιτρέποντάς του να αναγνωρίζει τις προτιμήσεις του χρήστη κάθε φορά που επιστρέφει σε αυτόν.

18.2. Ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) για να μπλοκάρει ορισμένα ή και όλα τα cookies καθώς και να τα απενεργοποιήσει πλήρως. Ωστόσο, αν τα cookies μπλοκαριστούν ή απενεργοποιηθούν, δεν θα εμφανίζεται κάποιο μέρος του περιεχόμενου στο mygrocery.gr.